ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Παράταση Αναστολής των δικαστηρίων μέχρι και 15 Μαϊου 2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την παράταση αναστολής των δικαστηρίων μέχρι και 15 Μαϊου 2020 – Ποιά μέτρα προβλέπονται για όσους πηγαίνουν στα δικαστήρια

Κυριακή, Απριλίου 26, 2020

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020».

Σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της ΚΥΑ, «με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, ήτοι:
1) Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και διαδίκους.

2) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους.

3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου.

4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ

Δείτε την ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Leave a comment

Your email address will not be published.