ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Όροι Χρήσης

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr αποτελεί τεκμήριο από μέρους του επισκέπτη / χρήστη ότι με τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του, αποδέχεται ρητά τους όρους χρήσης παρακάτω, αφού προηγουμένως έχει μελετήσει, κατανοήσει και διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την περιήγηση ή τη χρήση των σελίδων της ιστοσελίδας www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr , που ισχύουν για το σύνολο των περιεχομένων, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο δικτυακός τόπος www.dikastikoi-epimelite s-agriniou.gr . Αν για κάποιο λόγο δεν συμφωνεί τότε δεν οφείλει να κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπουwww.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr .

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο αυτών των αλλαγών, καθώς η συνεχής χρήση συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων.

 

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr εκτός από ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των

Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα στο Πρωτοδικείο Αγρινίου Γεωργίου Νικ. Καραθάνου και Παρασκευής Νικ. Λίτου, κατοίκων Αγρινίου ( www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr ) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της διεθνούς νομοθεσίας .

Επομένως, δεν μπορούν να γίνουν, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθούν”, να μεταδοθούν ή να διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες του για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση κατά την κρίση του. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελευθέρα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο δικτυακό τόπο www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 

 

Περιορισμός ευθύνης δικτυακού τόπου

Ο δικτυακός τόπος www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr, δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης ο δικτυακός τόπος www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ειδικότερα, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό της τόπο ή / και από χρήση των υπηρεσιών της, ή των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο δικτυακός τόπος www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Επίσης το δικτυακός τόπος www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr. Ο δικτυακός τόπος www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα τους.

Οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ή τις οποίες λαμβάνετε ως χρήστες-μέλη κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου, εφόσον αποστέλλονται, εισάγονται ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από το δικτυακό τόπο.

Ο δικτυακός τόπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με την νομιμότητα, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, ή επικαιρότητα, καταλληλότητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο του, λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου του. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού της τόπου. Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, ποινική, δευτερογενή ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια / χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε /  σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβαση σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενής, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

Ο δικτυακός τόπος δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή \ πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών (files), να εφαρμόσει «αντιβιοτικό» λογισμικό και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και τα αρχεία πληροφοριών (files), αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημα του.

 

 

Προσφορά Ιστοτόπου

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr είναι μία προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη από τους προβαλλόμενους μέσω αυτού Δικαστικούς Επιμελητές Γεώργιο Ν. Καραθάνο και Παρασκευή Ν. Λίτου, προς τους Συνεργάτες τους αλλά και τα μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με πολλές χρήσιμες πληροφορίες για όλους και για άλλη μια καλύτερη ανεύρεση των στοιχείων τους και δε δύναται σε καμιά περίπτωση να υποκρύπτει οποιαδήποτε άλλη σχέση περί διαφήμισης ή αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο δικτυακός τόπος www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την απουσία ενδεχομένων λαθών και οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη επαλήθευσης των πληροφοριών που του παρέχει με τις πηγές.

 

 

Χρήση Συνδέσμων σε άλλους δικτυακούς τόπους (links)

Ο δικτυακός τόπος www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων με κατάλληλους συνδέσμους (links), και οι οποίοι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί μόνο για να διευκολύνουν τους επισκέπτες / χρήστες του www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών δεν αποτελεί ένδειξη αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ο διαχειριστής του www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους και για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου και για οτιδήποτε άλλο σ’ αυτές και όταν ο επισκέπτης / χρήστης του www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr επισκεφτεί κάποιον από αυτούς τους δικτυακούς τόπους μέσω των συνδέσμων αυτών, αποδέχεται ότι αυτό το πράττει με δική του ευθύνη.

 

 

FORUM – Συνομιλίες μεταξύ χρηστών

Στον δικτυακό τόπο www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr υφίσταται σελίδα συνομιλιών – FORUM μεταξύ των χρηστών όπου αυτοί απολαμβάνουν τις σχετικές υπηρεσίες αλλά οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην εκφράζονται απρεπώς. Ο δικτυακός τόπος www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr δεν αποδέχεται ή ενστερνίζεται τις εκφραζόμενες σε αυτές τις σελίδες προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις και οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων.

 

 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η παρούσα αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.dikastikoi-epimelites-agriniou.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής της συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί γραπτώς και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.